top of page
Oog voor Interactie

Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en gastouders aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid.
De training OOG VOOR INTERACTIE verbindt de interactievaardigheden en reikt passende woorden aan in de omgang met kinderen. Het handelen van de beroepskracht wordt versterkt door naar de eigen filmbeelden op de groep te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en van te leren.

Leergebieden
  • De zes interactievaardigheden: Pedagogisch medewerkers leren het belang van de begrippen kennen op een kindvolgende manier.

  • Taalvaardigheid: Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen en met hun collega’s bewuster in te zetten.

  • Reflectie en leren van en met elkaar d.m.v. feedback: Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen.


Het boek Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering (Strik en Schoemaker; 2014) is de theoretische basis van de training. Dit boek ontvangt elke deelnemer bij de training.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). De interactievaardigheden zijn naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald zoals voor baby’s. Het materiaal is tevens geschikt voor gastouders (0-12 jaar) die werken op 2F taalniveau.  

Trainingsopzet
  • 6 bijeenkomsten van 3 uur.

  • Biedt begeleiding door de trainer waaronder individueel coachingsgesprek (met videofeedback) en een eindgesprek in kleine groepjes.

  • De medewerker krijgt na elke bijeenkomst een huiswerkopdracht mee.

 

 

Training
Wat levert het op
 

De training ‘oog voor interactie’ versterkt de professionele kwaliteit of dit nu bewustwording, kennis, taalverrijking is of communicatie en samenwerken van een pw’er of gastouder.

 

 

Groepsgrootte en werkgebied
 

Open inschrijving (tot 9 deelnemers). In company bij min. 10 deelnemers (max. is 15 deelnemers). Bij grote groepen wordt de training door twee personen gegeven. Werkgebied: randstad (+ 25 km).

Subsidie aanvraag
 

Kosteloze ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie.

Kosten

Kosten

Per medewerker betaalt u €680 euro incl. een werkboek, het boek Interactievaardigheden, BTW en reiskosten.

Niet inbegrepen en optioneel
TOA taaltoets online
(via ROC Amsterdam) a €15,00 per deelnemer voor aanvang van de training.

Vervolgtraject

Individuele coaching op de werkvloer na 3 / 6 / 9 maanden na de training. ..

bottom of page